Spread na Forexie: Kompletny przewodnik dotyczący handlu w oparciu o Spread

Forex Trading
Cena bid to po prostu cena zakupu danej waluty za pośrednictwem brokera. Z punktu widzenia tradera jest to cena, po której może sprzedać walutę brokerowi. Portal https://tradercalculator.site/czynniki-ktore-nalezy-rozwazyc-w-forex-trading-dzien/ informuje, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Raz na kilka tygodni, korzystniejsze mogą się okazać stałe spready.Jak wspomnieliśmy wcześniej, na wielkość spreadu wpływa wiele czynników, które mogą mieć charakter polityczny, ekonomiczny lub legislacyjny – stały spread jest niewrażliwy na wszystkie zawirowania.Ponieważ za transakcję odpowiadają obie strony, mniej popularne pary walutowe wiążą się z większymi kosztami i większym ryzykiem dla uczestników procesu handlowego, a zatem wymagają wyższej premii.Euro-dolar, będzie zazwyczaj niższy niż przykładowo wymiana polskiego złotego na albańskiego leka. Dlatego zawsze miej z góry ustaloną kwotę, którą jesteś gotów spekulować. Nigdy nie spekuluj…
Read More